Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Sơn thì mắc."

Dịch:The paint is expensive.

2 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/qunsn1

sơn thì đắt ... từ mắc nghe mang tính vùng miền quá

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Nhackhongloi16

Chẳng có tính vùng miền gì ở đây cả, do bạn nghĩ vậy thôi !

1 năm trước

https://www.duolingo.com/pikachured

sơn thì mắc.Nghe lạ vậy

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Nhackhongloi16

Thì ví dụ như hũ sơn đó giá khá cao nên chúng ta mới nói câu này !!!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/phng114027

Mắc là sao???????!!!!!!!!!!|

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Nhackhongloi16

Là giá đắt đó, trời đất, tiếng Việt mà còn không biết luôn à bạn !!!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/MaiNguyenVu

phải dịch Anh Việt là "sơn thì đắt". Đây là tiếng địa phuơng nào vậy ?!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Nhackhongloi16

Mắc hay Đắt đều cùng nghĩa hết, không có phân biệt địa phương này nọ !

1 năm trước