"Thepreparationstartsnextweek"

Dịch:Sự chuẩn bị bắt đầu vào tuần sau

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/VoDoanNgoc1

Đúng đúng tuần sau tựu trường rồi !! : D

2 năm trước

https://www.duolingo.com/tuyenlab
tuyenlab
  • 25
  • 3
  • 126

preparation cũng là sự soạn bài. thấy hợp lý hơn thì phải

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.