Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"She has an apple, but it is green."

Dịch:Cô ấy có một quả táo, nhưng nó có màu xanh lá cây.

2 năm trước

14 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thienduong10

Nhưng nó còn xanh không thể dịch cứng nhắc là nhưng nó màu xanh lá cây được

2 năm trước

https://www.duolingo.com/vauvai
vauvai
 • 17
 • 4
 • 2

Chuẩn

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/vauvai
vauvai
 • 17
 • 4
 • 2

Cái câu này cứng quá không chấp nhận được

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/B.X.An

Cô ấy có một (1) trái táo nhưng nó thì xanh

2 năm trước

https://www.duolingo.com/vauvai
vauvai
 • 17
 • 4
 • 2

Chuẩn

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/congtuyen07

trái táo nó xanh là hiểu, cần gì nó màu xanh nhỉ

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/huy142686
huy142686
 • 25
 • 10
 • 9
 • 431

Cô ấy có một quả táo nhưng nó còn xanh. Sai

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/HuynhSon
HuynhSon
 • 25
 • 6
 • 6
 • 5
 • 3
 • 47

I same you

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/dangvinh99

nhưng nó CÒN xanh, nhưng nó Màu Xanh

1 năm trước

https://www.duolingo.com/phanhatruc93

phải là "nhưng nó còn xanh mới đúng chứ".. hum.. tức giận

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/tram16071993

Dịch xong không hiểu ý nói gì luôn

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/Thnh810274

Đáp án chẳng khác nào google...

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/ltng346002

không nói nó có màu xanh lá cây vì tối nghiã hoăc chỉ có người Anh phải nói thế thì chấp nhận

2 tuần trước

https://www.duolingo.com/NGUYENTHUC7

Cô ấy có một qủa táo nhưng nó còn xanh

1 tuần trước