Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"We need all of these instruments."

Dịch:Chúng ta cần tất cả những dụng cụ này.

2 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/phng114027

Đm

1 năm trước

https://www.duolingo.com/hieule81502

" All of " sao đọc nối chữ kiểu gì mà không đọc theo được luôn!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/thienminh72101

Đúng vậy. Dường như mất chữ "of" rồi hay sao ấy.

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/TrnNam146799

chúng tôi cần hết có đ ko

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/thienminh72101

Sao k nghe được chữ "of" ta??

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/DjWalkerz

Dờ Ph*c

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/Bomvjc
Bomvjc
  • 24
  • 65

Không có "of" được không AD?

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/KD1235

ê bạn mà tên phú đặng thành phú nhớ nói uk nha!

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/Thnht707933

Hi

2 tháng trước