Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi đã không bao giờ nhận ra rằng tôi đã nổi tiếng cho đến lúc đó."

Dịch:I had never found that I was famous until that moment.

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ThincNguyn

that time cũng đúng mà !

2 năm trước

https://www.duolingo.com/LNhtTrng10

Until that cũng đúng mà duo

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/Khoaho2912

fuck you bitch cũng được mà ta

1 năm trước