Το Duolingo είναι ο πιο δημοφιλής τρόπος για να μάθεις ξένες γλώσσες σε όλο τον κόσμο. Και το καλύτερο; Είναι 100% δωρεάν!

"Read the book again and again."

Μετάφραση:Διαβάστε το βιβλίο ξανά και ξανά.

πριν από 2 χρόνια

2 σχόλια


https://www.duolingo.com/GeorgePsar1

Πως καταλαβαίνουμε ότι είναι πληθυντικός?

πριν από 2 χρόνια

https://www.duolingo.com/D_..
D_..
Mod
  • 25
  • 15
  • 11
  • 11
  • 3
  • 66

Στα αγγλικά δε γίνεται τέτοια διάκριση, "διάβασε" ή "διαβάστε" είναι σωστές μεταφράσεις.

πριν από 2 χρόνια