Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/Tran_Quyet_Thang

"Tonight we will drink less beer."

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Tran_Quyet_Thang

Chúng ta sẽ uống ít bia tối nay.

2 năm trước