"She is not only a designer but also a journalist."

Translation:Cô ấy không những là một nhà thiết kế mà còn là một nhà báo.

April 23, 2016

4 Comments


https://www.duolingo.com/profile/ClassicalMood

Cô ấy (ta) không chỉ là một nhà thiết kế (tạo mẫu) mà còn là một nhà báo (ký giả/phóng viên)

June 10, 2018

https://www.duolingo.com/profile/deKinomy

Cô ấy không phải chỉ là một nhà thiết kế mà còn là một nhà báo

April 23, 2016

https://www.duolingo.com/profile/TranVanHaiNam

Hello deKinomy. This answer sounds unnatural. In this context, we hardly say không phải chỉ là. Cô ấy không chỉ là một nhà thiết kế mà còn là một nhà báo (no phải here) sounds better and this answer was added.

April 23, 2016

https://www.duolingo.com/profile/HongBoVit

Cô (ấy) không những là một nhà thiết kế mà còn là một nhà báo

April 18, 2019
Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.