"Vào thứ Năm chúng tôi uống bia."

Dịch:On Thursday we drink beer.

2 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/lhongthinn

Dễ con khỉ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/huyennovem
huyennovem
 • 25
 • 25
 • 7
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 1002

Dễ mà

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Tunkit972021

Không viết hoa mà cũng cho sai luôn hả?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Kimanh15092005

Cũg dễ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HOTHANHTUN2

Viết hoa với viết thường mà cũng bảo sai

1 năm trước

https://www.duolingo.com/OanhTrinh10

Quá là dễ luôn mà

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/OanhTrinh10

Dễ

2 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.