Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Vào thứ Năm chúng tôi uống bia."

Dịch:On Thursday we drink beer.

2 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/lhongthinn

Dễ con khỉ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/huyennovem
huyennovem
 • 25
 • 25
 • 7
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 879

Dễ mà

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Tunkit972021

Không viết hoa mà cũng cho sai luôn hả?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Kimanh15092005

Cũg dễ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/HOTHANHTUN2

Viết hoa với viết thường mà cũng bảo sai

1 năm trước