"Conchónhảy."

Translation:The dog jumps.

2 years ago

7 Comments


https://www.duolingo.com/Eggenstein
Eggenstein
 • 14
 • 9
 • 7
 • 5
 • 5
 • 19

Where is the lazy fox?

2 years ago

https://www.duolingo.com/TehVanarch

Can also mean "the dog dances".

2 years ago

https://www.duolingo.com/canongigue
canongigue
 • 10
 • 8
 • 7
 • 7
 • 7
 • 7
 • 7
 • 7
 • 7
 • 7
 • 7
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 24

why 'a dog jumps' is incorrect?

1 year ago

https://www.duolingo.com/Sylvia_Nguyen

That would be "một con chó nhảy".

1 year ago

https://www.duolingo.com/StalinApproved

dance till ya dead

5 months ago

https://www.duolingo.com/VLngTuytAn

Jumps là gì

2 years ago

https://www.duolingo.com/Sylvia_Nguyen

"Jumps" là "jump", và "jump" = "nhảy". Trong câu tiếng Anh, con chó này không nhảy múa. Nó nhảy lên hoặc xuống. "Ngảy múa" là "dance. Em hiểu không?

1 year ago
Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.