Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Một cái xe đạp"

Dịch:A bike

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nguyen.gtvtk48

Bicycle ma ko phai xe dap a.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
  • 13
  • 12
  • 12

Bicycle là xe đạp nhưng đề bài yêu cầu " Một cái xe đạp" mà bạn. Đâu thể chỉ chung chung như vậy được.

2 năm trước