"She is a sweet girl."

Dịch:Cô ấy là một cô gái ngọt ngào.

April 23, 2016

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/huyennovem

Cô ấy là một người con gái ngọt ngào. Có được không nhỉ ?

April 23, 2016

https://www.duolingo.com/profile/huyennovem

Cảm ơn

May 19, 2016

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.