Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"She is a sweet girl."

Dịch:Cô ấy là một cô gái ngọt ngào.

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/huyennovem
huyennovem
 • 25
 • 25
 • 7
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 883

Cô ấy là một người con gái ngọt ngào. Có được không nhỉ ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/huyennovem
huyennovem
 • 25
 • 25
 • 7
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 883

Cảm ơn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/PhmTngLm0
PhmTngLm0
 • 16
 • 10
 • 3
 • 2

hí hí! nếu dịch từng từ một thì là: cô ấy là một cô gái kẹo

6 tháng trước

Thảo luận liên quan