"Bread is the best food."

Dịch:Bánh mì là thức ăn tốt nhất.

2 năm trước

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/huyennovem
 • 25
 • 25
 • 7
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 1090

Bánh mì là đồ ăn tốt. Dược không?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
Mod
 • 24
 • 14
 • 13
 • 11
 • 6

Bạn thiếu chữ nhất rồi. the best là so sánh nhất của good nha bạn. :)

2 năm trước

https://www.duolingo.com/huyennovem
 • 25
 • 25
 • 7
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 1090

umk. thanks

2 năm trước

https://www.duolingo.com/DuongHiep2

dược

2 năm trước

https://www.duolingo.com/thanhhuyennov

Cảm ơn bạn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nguynquang268955

Sao không dịch bánh mỳ là thức ăn giỏi nhất giống như dịch về ông luật sư kia?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/siperderman

mình chịu bạn rồi , tùy từng ngữ cảnh mà dịch chứ bạn , ví dụ từ square nghĩa là vuông nhưng nó cũng có nghĩa là hội trường

2 năm trước

https://www.duolingo.com/thinguynqu1

why??? bánh mỳ là thực phẩm tốt lại sai..... mà phải thêm chữ NHẤT vô.

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/Dungnakaijma

Yeah, it's right

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/LuanEban

Rice is the best

1 tháng trước

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.