"Bưu thiếp này không có đủ những con tem."

Dịch:This postcard does not have enough stamps.

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/sanyoloto

this postcard has no enough the stamps, it need to accept

1 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.