Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Bưu thiếp này không có đủ những con tem."

Dịch:This postcard does not have enough stamps.

2 năm trước

0 Nhận xét