"Nhữngngườiphụnữkhôngăncơmbằngmuỗng."

Translation:The women do not eat rice with spoons.

2 years ago

2 Comments


https://www.duolingo.com/JakeGarfinkel

Dùng thìa đi

2 years ago

https://www.duolingo.com/TehVanarch

Thìa, muỗng, cái nào cũng đc.

Thìa = Northern Vietnamese.

Muỗng = Southern Vietnamese.

2 years ago
Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.