"Tôithàyêumộtngườitôikhôngthểcònhơnmộtngườitôikhôngthểyêu."

Translation:I would rather love someone I cannot have than have someone I cannot love.

2 years ago

6 Comments


https://www.duolingo.com/hectic18

This is really deep.

6 months ago

https://www.duolingo.com/Dung93
Dung93
 • 18
 • 11
 • 9
 • 9
 • 6

Sao lại sử dụng số trong câu này vậy admin, mình tưởng quy tắc là không viết số cơ mà

2 years ago

https://www.duolingo.com/TranVanHaiNam
TranVanHaiNam
 • 25
 • 11
 • 9
 • 9
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

Bạn cho mình hỏi bạn dùng số ở đâu vậy?

2 years ago

https://www.duolingo.com/Dung93
Dung93
 • 18
 • 11
 • 9
 • 9
 • 6

trong phần đáp án khác (tiếng anh)

2 years ago

https://www.duolingo.com/JanetHoski1

I hear: "Tôi thà yêu một người được không thế có"

11 months ago

https://www.duolingo.com/CeeCeeSong

somebody is the same as someone. both should be accepted.

11 months ago
Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.