1. Forum
  2. >
  3. Topic: Vietnamese
  4. >
  5. "Tôi thà yêu một người tôi kh…

"Tôi thà yêu một người tôi không thể còn hơn một người tôi không thể yêu."

Translation:I would rather love someone I cannot have than have someone I cannot love.

April 24, 2016

6 Comments

Sorted by top post

https://www.duolingo.com/profile/hectic18

This is really deep.

July 11, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Dung93

Sao lại sử dụng số trong câu này vậy admin, mình tưởng quy tắc là không viết số cơ mà

April 24, 2016

https://www.duolingo.com/profile/TranVanHaiNam

Bạn cho mình hỏi bạn dùng số ở đâu vậy?

April 24, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Dung93

trong phần đáp án khác (tiếng anh)

April 24, 2016

https://www.duolingo.com/profile/JanetHoski1

I hear: "Tôi thà yêu một người được không thế có"

February 9, 2018

https://www.duolingo.com/profile/CeeCeeSong

somebody is the same as someone. both should be accepted.

February 15, 2018
Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.