Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Họ ăn bánh mì."

Dịch:They eat bread.

2 năm trước

13 Nhận xét


https://www.duolingo.com/manhnguyen26085

Sao eat ko thêm s

2 năm trước

https://www.duolingo.com/BchMV

He, she, it thì thêm s

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Hong237254

Sao k thêm s?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/VanTruongT1

FjsheEy

1 năm trước

https://www.duolingo.com/vuvwhy

Tre

1 năm trước

https://www.duolingo.com/nhn153741

ảe you jdjd

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/VanTruongT1

DjFjDj

1 năm trước

https://www.duolingo.com/vuvwhy

Muốn gì

1 năm trước

https://www.duolingo.com/vuvwhy

Yoog thêm it,she cũng được

1 năm trước

https://www.duolingo.com/vuvwhy

Xe hơi đâu mất rồi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/phmththanh20

Sao vậy

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/NguynLKhnh361205

?

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/Quang640813

Oh fuck

3 tuần trước