Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Where did they work?"

Dịch:Họ đã làm việc ở đâu ?

2 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/huyennovem
huyennovem
 • 25
 • 25
 • 7
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 919

Họ đã làm việc ở đâu

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Dng121756

need to read "did" like here .

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Loyko2
Loyko2
 • 22
 • 2
 • 2

Do khong duoc a

1 năm trước

https://www.duolingo.com/theking2003

Được chứ sao ko

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/theking2003

?????

3 tháng trước