"Where did they work?"

Dịch:Họ đã làm việc ở đâu ?

2 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/huyennovem
 • 25
 • 25
 • 7
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 1065

Họ đã làm việc ở đâu

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Dng121756

need to read "did" like here .

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Loyko2
 • 22
 • 2
 • 2
 • 2

Do khong duoc a

2 năm trước

https://www.duolingo.com/thekingnoob

Được chứ sao ko

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/thekingnoob

?????

8 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.