Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Is there a message for me?"

Dịch:Có một tin nhắn cho tôi phải không?

2 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hoanangyeu

Messenger là không được, tôi chưa chắc lắm nên không báo lỗi.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
  • 12
  • 10
  • 8
  • 6

message là tin nhắn (danh từ chỉ vật), còn messenger là người đưa tin (là danh từ chỉ người) nha bạn. :)

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hoanangyeu

Cảm ơn bạn nhé

2 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
  • 12
  • 10
  • 8
  • 6

Không có gì đâu bạn. :)

2 năm trước