"Isthereamessageforme?"

Dịch:Có một tin nhắn cho tôi phải không?

2 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hoanangyeu

Messenger là không được, tôi chưa chắc lắm nên không báo lỗi.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
 • 23
 • 12
 • 9
 • 6
 • 3
 • 121

message là tin nhắn (danh từ chỉ vật), còn messenger là người đưa tin (là danh từ chỉ người) nha bạn. :)

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hoanangyeu

Cảm ơn bạn nhé

2 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
 • 23
 • 12
 • 9
 • 6
 • 3
 • 121

Không có gì đâu bạn. :)

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.