"Mein Vater isst Brot."

Çeviri:Benim babam ekmek yer.

2 yıl önce

0 Yorum

Günde yalnızca 5 dakika ayırarak Almanca öğren. Ücretsiz.