Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Hello, is there anybody there?"

Dịch:Xin chào, có ai ở đó không?

2 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/saocaubotoi

xin chào có ai ở đây không

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyenviettien1
nguyenviettien1
 • 24
 • 8
 • 6
 • 5
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

xin chào có ai ở đó không

2 năm trước

https://www.duolingo.com/molly_haibara

Có vụ này nữa à hai chữ there

1 năm trước

https://www.duolingo.com/qtimyeu

mình cũng chưa hiểu lắm tại sao lại như thế, ai biết giải thích hộ vs. Hiếp!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/myloc...otaku123

ghi là 'Hello,anybody there" dc không

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NAm76997

Câu này theo mình chuẩn là : hello . Is there anybody?

2 tháng trước