Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"We used more sugar this time."

Dịch:Chúng ta đã dùng nhiều đường hơn lần này.

2 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hieuwl

Tôi dịch "Lần này chúng tôi đã sử dụng đường nhiều hơn" mà báo sai nà nàm thao?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Conan_KLOP

chúng tôi đã sử dụng nhiều đường hơn lần này. Tuy không thuận miệng lắm nhưng cũng đúng mà

2 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
  • 20
  • 12
  • 3
  • 42

Đáp án sẽ được cập nhật thêm vô CSDL. Cảm ơn bạn :)

2 năm trước

https://www.duolingo.com/BaoToan95

Chúng tôi đã sử dụng nhiều đường hơn trong lần này

2 năm trước

https://www.duolingo.com/anhvuth

"Chúng ta đã dùng nhiều đường hơn lần này." và "Lần này chúng ta sử dụng nhiều đường hơn" trong tiếng việt có ý nghĩa khác nhau. Theo tôi mod nên để đáp án "Lần này, chúng ta sử dụng ...." làm đáp án chính.

2 năm trước