1. Forum
  2. >
  3. Topic: Polish
  4. >
  5. "I want to tell you something…

"I want to tell you something."

Translation:Chcę ci coś powiedzieć.

April 25, 2016

9 Comments


https://www.duolingo.com/profile/Tom873317

Can you not put ci at the end, like "Chcę powiedzieć coś ci"? Using tobie wasn't accepted either, in case it was just an issue of a short word at the end.


https://www.duolingo.com/profile/mihxal

No, you can't. You should use "tobie" at the end of the sentence and then the accent falls on tobie. You shouldn't also use "coś" at the end.


https://www.duolingo.com/profile/Tom873317

Is that to say "Chcę powiedzieć coś tobie" should be accepted and ""Chcę powiedzieć tobie coś" should not? I tried this question many times, so maybe I don't exactly remember, but I'm think it marked #1 wrong and #2 right. I understand not ending in "ci", but why not "coś"? Dzięki!*


https://www.duolingo.com/profile/mihxal

Generally, you shouldn't use accented pronouns if you don't need it. Additionally, the very end of the sentence is treated as a special place reserved for special occasions. Monosyllabic words like pronouns, "się", "coś", "nic" tend to be used in the middle of the sentence.

The most natural word order is "Chcę ci coś powiedzieć" like in the sentence above.

*Dzięki


https://www.duolingo.com/profile/Tom873317

Dzięki znowu - and I almost did it again - that "n" really really wants to sneak in there! But I see what you're saying.


https://www.duolingo.com/profile/Skip-it

It is all wrong. We can say: chcę ci coś powiedzieć, chcę tobie coś powiedzieć. Chcę coś powiedzieć tobie and chcę powiedzieć coś tobie is wrong.


https://www.duolingo.com/profile/rasia966734

A jak w tym zadaniu ma się forma kontrastywna? Myślałam że jest to aplikacja do nauki języka dla wszystkich, a nie tylko dla studentów polonistyki albo doktorantów tegoż. Pozdrawiam. p.s. to dygresja na wcześniejszą odpowiedź na moje zapytanie dlaczego w zdaniu nie mogłam użyć "ciebie" zamiast "cię".


https://www.duolingo.com/profile/alik1989

Gdybyśmy akceptowali wszystkie formy akcentowane we wszystkich zdaniach, to po ukończeniu tego kursu wszyscy by zaczęli mówić w następujący sposób: Ja widzę jego. My lubimy ciebie. Ty wierzysz mnie...

W tym zdaniu akceptujemy "Tobie" z racji tego, że to ćwiczenie jest współdzielone, czyli używają go zarówno kurs en<-pl jak i pl<-en. Kurs angielskiego dla polskojęzycznych jest bardziej tolerancyjny pod tym względem, z powodów, których, mam nadzieję, nie trzeba wymieniać.

Learn Polish in just 5 minutes a day. For free.