"No vaig guanyar gens de llet."

Traducción:Yo no gané nada de leche.

April 25, 2016

6 comentarios


https://www.duolingo.com/CarlosEdua458529

Que me corrijan los que saben. Gens se utiliza cuando hablas de algo incuantificable y res cuando lo puedes contar. En este ejercicio se usa GENS porque no habla de medida, pero si hablara de botellas de leche (que si las puedes contar) se usaria RES

July 8, 2017

https://www.duolingo.com/Xavier642247

Us copio el que diu Optimot ( http://aplicacions.llengua.gencat.cat/llc/AppJava/index.html )

Fitxa 6958/4 Títol 'res' o 'gens'? 'No em costa res' i 'No em costa gens' Nova gramàtica Resposta

La forma res és un pronom que equival a 'cap cosa'. Per exemple:

Se n'ha anat sense dir-me res. ('sense dir-me cap cosa') —Què vols? —Res. ('cap cosa') No fa res del que li ordenen. ('no fa cap cosa')

En canvi, gens és un adverbi quantitatiu que equival a 'una mica de', 'poc' o 'en absolut'. Per exemple:

Tens gens de cinta per embolicar-ho? ('una mica de') No té gens de tolerància. ('té poca tolerància') No va ser gens educat, ens va fer fora de mala manera. ('no va ser educat en absolut')

Així doncs, habitualment no es pot fer servir res en lloc de gens amb valor de quantitat. Per exemple, en lloc de dir:

Hi ha res de sal? Aquesta nit no he dormit res Ho vaig preguntar jo, perquè ell no parla res d'anglès

cal dir:

Hi ha gens de sal? Aquesta nit no he dormit gens Ho vaig preguntar jo, perquè ell no parla gens d'anglès.

Ara bé, hi ha alguns verbs, com ara costar, que poden dur un complement directe que expressa quantitat, i en aquests casos tant res com gens poden fer aquesta funció. Per exemple:

No costa res tornar-ho a imprimir. ('no costa cap cosa, diners, etc. tornar-ho a imprimir')

No costa gens tornar-ho a imprimir. ('no costa gota d'esforç, gens de feina, etc. tornar-ho a imprimir').

April 27, 2018

https://www.duolingo.com/ricardogar526925

Cuál es la diferencia entre gens y res? Es indistinto?

December 14, 2016

https://www.duolingo.com/StrzelbaSt

Al meu entendre "gens" és més similar al significat "en absoluto" de la paraula "nada" de l'espanyol. És a dir que també es podria traduir la oració com "Yo no gané leche en absoluto". Corregiu-me si estic equivocat, si us plau :)

April 10, 2018

https://www.duolingo.com/MarlonUllo1

Gens es para cantidad Res es para 'en absoluto'

April 11, 2018

https://www.duolingo.com/MOLINA223910

En la versión del móvil, falta la tilde a la palabra gañé.

August 28, 2018
Aprende catalán en solo 5 minutos diarios. Completamente gratis.