"Callanambulance!"

Dịch:Gọi xe cấp cứu!

2 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hieule81502

Sao trong câu này không đọc nối vậy mn? Đọc cách biệt từng chữ nghe cực rõ !

2 năm trước

https://www.duolingo.com/THIENKHOI2007

Gọi xe cứu thương

2 năm trước

https://www.duolingo.com/vothutruoc

Gọi một xe cứu thương!

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/PhanTVC

Cấp cứu với cứu cấp?

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/HuyLCh

Khác nhau

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/TrnAnNguyn2

Chúc mọi người chơi vui vẻ và

1 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.