Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Call an ambulance!"

Dịch:Gọi xe cấp cứu!

0
2 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hieule81502

Sao trong câu này không đọc nối vậy mn? Đọc cách biệt từng chữ nghe cực rõ !

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/THIENKHOI2007

Gọi xe cứu thương

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/vothutruoc

Gọi một xe cứu thương!

0
Trả lời5 tháng trước

https://www.duolingo.com/PhanTVC

Cấp cứu với cứu cấp?

0
Trả lời4 tháng trước

https://www.duolingo.com/HuyLCh

Khác nhau

0
Trả lời1 tháng trước