"Heisamanofvision."

Dịch:Anh ấy là một người đàn ông có tầm nhìn.

2 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ngVnThch

Tôi đánh ông ấy mà họ không chấp nhận

1 năm trước

https://www.duolingo.com/hieule81502

Câu hay cần học

2 năm trước

https://www.duolingo.com/phng114027

Tào lao vãi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/nguynquang268955

Đáp án tào lao quá. Ông ấy cũng đúng mà. Tại sao cứ phải là anh ấy?

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.