https://www.duolingo.com/hoangk27

Fun facts about human body - Những sự thật thú vị về cơ thể con người

hoangk27
 • 18
 • 14
 • 4
 • 3

1 The brain uses over a quarter of the oxygen used by the human body

2 Your heart beats around 100000 times a day, 36500000 times a year and over a billion times if you live beyond 30.

3 Red blood cells carry oxygen around the body. They are created inside the bone marrow of your bones.

4 The colour of a humans skin is determined by the level of pigment melanin that the body produces. Those with small amounts of melanin have light skin while those with large amounts have dark skin.

5 Adult lungs have a surface area of around 70 square metres!

6 Humans have a stage of sleep that features rapid eye movement (REM). REM sleep makes up around 25% of total sleep time and is often when you have your most vivid dreams.

8 The smallest bone found in the human body is located in the middle ear. The staples (or stirrup) bone is only 2.8 millimetres long. 9 Your nose and ears continue growing throughout your entire life. Infants blink only once or twice a minute while adults average around . 10 As well as having unique fingerprints, humans also have unique tongue prints.

11 The left side of your body is controlled by the right side of your brain while the right side of your body is controlled by the left side of your brain.

12 Antibiotics are only effective against bacteria, they won't help in fighting off a virus.

13 It takes the body around 12 hours to completely digest eaten food.

14 Your sense of smell is around 10000 times more sensitive than your sense of taste.

Nguồn: Science Kids

2 năm trước

21 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Thanhhuong137
Thanhhuong137
 • 21
 • 12
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 5
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

1 like for you. Góp ý: bạn nên cho phần dịch Tiếng Việt vào thì topic của bạn sẽ có nhiều người đọc hơn đấy

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Detective_
_Detective_
 • 19
 • 13
 • 10
 • 6
 • 6
 • 6

Cũng rất hay đấy.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Tm.zk

tốn 20 phút ngồi dịch mới hơi hơi hiểu ! TT.TT

2 năm trước

https://www.duolingo.com/na.na.k6

Mình mất 3 phút

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Tm.zk

thật gato

2 năm trước

https://www.duolingo.com/na.na.k6

À mình copy rồi vào google dịch để dịch í mà

2 năm trước

https://www.duolingo.com/MHero7804
MHero7804
 • 12
 • 8
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2

trời

2 năm trước

https://www.duolingo.com/AmberMariaDaring

1 like for you

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyenthaman
nguyenthaman
 • 25
 • 25
 • 25
 • 20
 • 14
 • 13
 • 12
 • 10
 • 10
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 2

1 like

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hongson2006
hongson2006
 • 14
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

hay day 1 like nha

2 năm trước

https://www.duolingo.com/buitruongson02

mik nghĩ nên thêm phần dịch vào. nhưng cũng hay 1 like

2 năm trước

https://www.duolingo.com/King-Sun
King-Sun
 • 16
 • 7
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

hay phết

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nro1.6.2

cho tôi biết cách có ảnh đại diện

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Canie_

vào dấu bên cạnh tên bn,rồi ấn cài đặt.song dịch chuột xuống dưới có cái hình đại diện kèm chữ "ảnh đại diện"vào chọn tệp rồi thay hình đại diện thui!^^

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Jnuhe

dịch chính xác:1 Não sử dụng hơn một phần tư lượng oxy được sử dụng bởi cơ thể con người

2 trái tim của bạn đập khoảng 100.000 lần một ngày, 36.500.000 lần một năm và hơn một tỉ lần nếu bạn sống ngoài 30.

3 tế bào máu đỏ mang oxy đi khắp cơ thể. Chúng được tạo ra trong tủy xương của xương.

4 Các màu sắc của một làn da con người được xác định bởi mức độ sắc tố melanin mà cơ thể sản xuất. Những người có một lượng nhỏ của melanin có làn da sáng trong khi những người với số lượng lớn có màu da đen.

5 phổi người lớn có diện tích bề mặt khoảng 70 mét vuông!

6 Con người có một giai đoạn của giấc ngủ có tính năng chuyển động mắt nhanh (REM). Giấc ngủ REM chiếm khoảng 25% tổng thời gian ngủ và thường là khi bạn có những giấc mơ sống động nhất của bạn.

8 xương nhỏ nhất được tìm thấy trong cơ thể con người nằm trong tai giữa. Các mặt hàng chủ lực (hoặc bàn đạp) xương dài chỉ 2,8 mm. 9 mũi và tai của bạn tiếp tục phát triển trong suốt toàn bộ cuộc sống của bạn. Trẻ sơ sinh chỉ nháy một lần hoặc hai lần một phút, trong khi người lớn trung bình khoảng. 10 Cũng như có dấu vân tay độc đáo, con người cũng có in lưỡi độc đáo.

11 Phía bên trái của cơ thể của bạn được kiểm soát bởi các bên phải của bộ não của bạn trong khi phía bên phải của cơ thể của bạn được kiểm soát bởi các bên trái của bộ não của bạn.

12 Thuốc kháng sinh chỉ có hiệu quả chống lại vi khuẩn, chúng sẽ không giúp đỡ trong chiến đấu ra khỏi một virus.

13 Mất cơ thể khoảng 12 giờ để hoàn toàn tiêu hóa thức ăn ăn.

14 khứu giác là khoảng nhạy cảm hơn 10.000 lần so với vị giác.

DỊCH CÁI NÈ DỄ ẸC À!!!!!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/reika_aoki

google dịch à?!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/FreeFire-Top1

"5 phổi người lớn có diện tích bề mặt khoảng 70 mét vuông!"???!!!!

3 tuần trước

https://www.duolingo.com/reika_aoki

1 Não sử dụng hơn một phần tư lượng oxy được sử dụng bởi cơ thể con người

2 trái tim của bạn đập khoảng 100.000 lần một ngày, 36.500.000 lần một năm và hơn một tỉ lần nếu bạn sống ngoài 30.

3 tế bào máu đỏ mang oxy đi khắp cơ thể. Chúng được tạo ra trong tủy xương của xương.

4 Các màu sắc của một làn da con người được xác định bởi mức độ sắc tố melanin mà cơ thể sản xuất. Những người có một lượng nhỏ của melanin có làn da sáng trong khi những người với số lượng lớn có màu da đen.

5 phổi người lớn có diện tích bề mặt khoảng 70 mét vuông!

6 Con người có một giai đoạn của giấc ngủ có tính năng chuyển động mắt nhanh (REM). Giấc ngủ REM chiếm khoảng 25% tổng thời gian ngủ và thường là khi bạn có những giấc mơ sống động nhất của bạn.

8 xương nhỏ nhất được tìm thấy trong cơ thể con người nằm trong tai giữa. Các mặt hàng chủ lực (hoặc bàn đạp) xương dài chỉ 2,8 mm. 9 mũi và tai của bạn tiếp tục phát triển trong suốt toàn bộ cuộc sống của bạn. Trẻ sơ sinh chỉ nháy một lần hoặc hai lần một phút, trong khi người lớn trung bình khoảng. 10 Cũng như có dấu vân tay độc đáo, con người cũng có in lưỡi độc đáo.

11 Phía bên trái của cơ thể của bạn được kiểm soát bởi các bên phải của bộ não của bạn trong khi phía bên phải của cơ thể của bạn được kiểm soát bởi các bên trái của bộ não của bạn.

12 Thuốc kháng sinh chỉ có hiệu quả chống lại vi khuẩn, chúng sẽ không giúp đỡ trong chiến đấu ra khỏi một virus.

13 Mất cơ thể khoảng 12 giờ để hoàn toàn tiêu hóa thức ăn ăn.

14 khứu giác là khoảng nhạy cảm hơn 10.000 lần so với vị giác.

Nguồn: Khoa học trẻ em

2 năm trước

https://www.duolingo.com/reika_aoki

mình dịch bằng google dịch nhé! (Nên ko biết nó dịch có đúng hay ko!)

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Jnuhe

no google dịch!xem mk from ở đâu

2 năm trước

https://www.duolingo.com/lebaominh2004

;]

2 năm trước
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.