"Tôi sẽ thêm đường."

Dịch:I am going to add sugar.

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nbhien

i will add sugar = i am going to add sugar, chọn cách nói ngắn, viết ngắn thôi

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.