"My husband will eat with his father today."

Dịch:Chồng của tôi sẽ ăn với bố của anh ấy hôm nay.

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hieule81502

/With his/ nghe ko được

2 năm trước

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.