Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Con mèo ăn bánh mì."

Dịch:The cat eats bread.

2 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/...SUGARFREE...

2 năm trước

https://www.duolingo.com/PhanAnhTrc

Sao lại dùng eats mà không dùng eat vậy

1 năm trước

https://www.duolingo.com/banquan

vì thì hiện tại đơn

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/Nguynminht734026

Mèo mà ăn bánh mì

5 tháng trước