https://www.duolingo.com/baotuyet125

"I will be bilingual this year."

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/baotuyet125

tôi sẽ dùng hai thứ tiếng trong năm nay.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/phan787508

Có ai giải thích tại sao lại be mà không phải been không

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ThuyDiu3

Sau will là động từ nguyên thể nên dùng be bạn ạ

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.