1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "My mother knows everything a…

"My mother knows everything about French literature."

Dịch:Mẹ tôi biết mọi thứ về văn học Pháp.

April 27, 2016

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/LnhL3

Mẹ tôi biết hết mọi thứ về văn học Pháp.

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.