"I do not drive that car."

Dịch:Tôi không lái chiếc xe đó.

April 27, 2016

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Khoa754733

I do not have this car

August 31, 2018

https://www.duolingo.com/profile/mrtrinh

Tôi không lái chiếc xe đấy

May 25, 2016

https://www.duolingo.com/profile/NKDuy310507

đó not đấy

September 22, 2016

https://www.duolingo.com/profile/trongminhkhai

car phải là là ô tô chứ

June 29, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Huongvo1106

Mà sao nó nói sai mới điên!

April 1, 2017

https://www.duolingo.com/profile/luongvhoang92

Tôi không lái cái xe đó. mà cũng không được

July 29, 2016

https://www.duolingo.com/profile/carmen316636

Tôi không muốn lái chiếc xe đó. Không được chấp nhận sao ta :(

November 2, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Pham_Duy_Binh

Câu của bạn ý nghĩa khác hoàn toàn với câu của duolingo nên ko được chấp nhận là đúng rồi. "Không muốn lái" với " Không lái" khác nhau nhé! :3

July 31, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.