Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I do not drive that car."

Dịch:Tôi không lái chiếc xe đó.

2 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Khoa754733

I do not have this car

3 tuần trước

https://www.duolingo.com/mrtrinh

Tôi không lái chiếc xe đấy

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HaoNga
HaoNga
  • 20
  • 2
  • 2
  • 2
  • 75

đó not đấy

2 năm trước

https://www.duolingo.com/trongminhkhai

car phải là là ô tô chứ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Huongvo1106

Mà sao nó nói sai mới điên!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/luongvhoang92

Tôi không lái cái xe đó. mà cũng không được

2 năm trước

https://www.duolingo.com/carmen316636

Tôi không muốn lái chiếc xe đó. Không được chấp nhận sao ta :(

1 năm trước