Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I want a cleaner house."

Dịch:Tôi muốn một ngôi nhà sạch sẽ hơn.

2 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/chocon30.07

Tôi muốn nhà sạch sẽ hơn sao lại không được?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
 • 12
 • 10
 • 8
 • 6

Bạn dịch thiếu mạo từ a rồi.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/dung182004
dung182004
 • 12
 • 8
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2

Tôi muốn có một ngôi nhà sạch hơn. sao lại không được z

2 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
 • 12
 • 10
 • 8
 • 6

"Tôi muốn có một ngôi nhà sạch hơn" sẽ là "I want to have a cleaner house"

2 năm trước