Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"She has a cat."

Dịch:Cô ấy có một con mèo.

2 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/CanhNguynV

1 thay thế một sao không được,cần sửa ngay

2 năm trước

https://www.duolingo.com/tienthanh181735

Chim chó va mèo

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Liu387881

Sai

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/tien967403

mình ghe cứ như là " she has the cat".........somebody help me

1 tháng trước