Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/hoanangyeu

"Did you see the bathroom at the castle?"

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/QNmai
QNmai
  • 20
  • 6
  • 6
  • 3

Bạn đã thấy phòng tắm ở lâu đài à?

1 năm trước