Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I had tried everything."

Dịch:Tôi đã thử hết mọi thứ.

2 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/VuNgocThuy2

Cau hoi la Toi ea thu moi thu thi phai la had chu sao co the dung la have duoc?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Saela915
Saela915
  • 21
  • 11
  • 10
  • 6
  • 6
  • 4
  • 2

được vì have tried là thì hiện tại hoàn thành nhé bạn, nó cũng dùng để nói về một việc trong quá khứ.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ThuThuongDinh

hu hu cho mình 1lingot đi mấy bạn$$

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/BinhDang2018

nghe cứ như: I hi tried everything

2 tuần trước