"Anh ấy không gọi tôi."

Dịch:He does not call me.

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thanhnguyen63

nghi he

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Motivation676418

He is not call me được không mọi người???

1 năm trước

https://www.duolingo.com/francoisphamdt

tại sao he do not call me lai sai ?

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.