Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Anh ấy không gọi tôi."

Dịch:He does not call me.

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thanhnguyen63

nghi he

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Motivation676418
Motivation676418
  • 25
  • 25
  • 16
  • 11
  • 389

He is not call me được không mọi người???

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/francoisphamdt

tại sao he do not call me lai sai ?

9 tháng trước