Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I love her."

Dịch:Tôi yêu cô ấy.

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/PhiNgaNguy

tuyệt

1 năm trước

https://www.duolingo.com/havanhung2007

Ok ?

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/PhoenixFir13

1 năm trước