"Đây là một luật sư giỏi."

Dịch:This is a good lawyer.

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/dangkimthanh

this is a proficient advocate

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.