"Anh ta đã đưa tín hiệu cho chúng tôi bắt đầu ."

Dịch:He gave us the signal to begin.

2 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/MHai9

Câu hỏi này có lỗi, chọn bất kỳ đáp án nào cũng báo sai

2 năm trước

https://www.duolingo.com/dzung192194

Lỗi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/PhmMinhc17

Đúng rồi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/alan736482

Hết lỗi rồi

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.