"Heisthebetterman."

Dịch:Anh ấy là người đàn ông tốt hơn.

2 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/BinhThai4

"Anh ta là người tốt hơn" không được sao?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
 • 23
 • 12
 • 9
 • 6
 • 3

Không được bạn ơi, "the man" là người đàn ông. "human" mới là con người (viết tắt là "người", nhưng trên nguyên tắc phải viết đầy đủ).

2 năm trước

https://www.duolingo.com/BinhThai4

human thường thì có nghĩa là "loài người", còn man thì cũng có nghĩa là "người" mà

2 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
 • 23
 • 12
 • 9
 • 6
 • 3
 • Ừ, mình xin lỗi, bệnh nghề nghiệp, rất nhiều người bỏ mất mạo từ xác định, thay vì "con người" thì ghi mỗi "người".

 • Đúng như bạn nói "human""con người / loài người", và "man" cũng có nghĩa là "người" ("con người / loài người") .

 • Nhưng từ "man" chỉ dịch là "người" khi mà nó chỉ chung loài người. Và khi nó mang nghĩa chỉ chung "con người" / "loài người" / "người" như vậy, thì nó sẽ không có mạo từ xác định "the" đằng trước nha bạn.

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.