"Dao cạo của tôi có màu xanh lá."

Dịch:My razor is green.

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/PoorBoy0603

Chữ green mình đọc sắp cắn cả lưỡi vẫn k được chấp nhận

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.