"Iknowthathewillneverreturn."

Dịch:Tôi biết rằng anh ấy sẽ không bao giờ trở lại.

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hieule81502

Ac, đọc như súng liên thanh

2 năm trước

https://www.duolingo.com/TrnhLQuc

9 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.