"How much will I receive?"

Dịch:Tôi sẽ nhận được bao nhiêu?

May 4, 2016

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Stella752167

Tôi sẽ được nhận bao nhiêu?

May 4, 2016

https://www.duolingo.com/snapwingfalcon

trả lời quá chính xác Cho 2 lingots luôn

August 28, 2016

https://www.duolingo.com/chung799514

Tôi trả lời là tôi sẽ nhận được bao nhiêu mà còn sai, đéo thể tin được có lỗi đấy, vãi cút

August 11, 2018

https://www.duolingo.com/Binh403914

bao nhiêu tôi sẽ nhận đc?

August 10, 2016

https://www.duolingo.com/snapwingfalcon

không thể nhưng cố gắng đấy

August 28, 2016

https://www.duolingo.com/snapwingfalcon

còn lâu

August 28, 2016

https://www.duolingo.com/Dip796925

Nhận được vs được nhận

August 18, 2017

https://www.duolingo.com/TrungHieuL6

To receive là nhận, do đó chuẩn nhất phải là:" Tôi sẽ nhận được bao nhiêu?"

April 2, 2018

https://www.duolingo.com/NguynVnHun18

nhận bao nhiêu à

January 21, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.