Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"How much will I receive?"

Dịch:Tôi sẽ nhận được bao nhiêu?

2 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Stella752167

Tôi sẽ được nhận bao nhiêu?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/giacam4c

trả lời quá chính xác Cho 2 lingots luôn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/chung799514

Tôi trả lời là tôi sẽ nhận được bao nhiêu mà còn sai, đéo thể tin được có lỗi đấy, vãi cút

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/Binh403914

bao nhiêu tôi sẽ nhận đc?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/giacam4c

không thể nhưng cố gắng đấy

2 năm trước

https://www.duolingo.com/giacam4c

còn lâu

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Dip796925

Nhận được vs được nhận

1 năm trước

https://www.duolingo.com/TrungHieuL6

To receive là nhận, do đó chuẩn nhất phải là:" Tôi sẽ nhận được bao nhiêu?"

5 tháng trước