Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi không bao giờ nói không."

Dịch:I never say no.

2 năm trước

12 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hongquan2204

tôi vừa nói không ư

2 năm trước

https://www.duolingo.com/SadGirl...

ừ!!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ngocphat789

Đúng

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ngocphat789

Obama nói đúng đấy

1 năm trước

https://www.duolingo.com/linh841762

Sao dùng I never say never sai vậy

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Hieuhg1111

Sao speak lại sai vậy . Ai biết cách dùng chỉ với

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/jimmynguyen71

i never say no

1 năm trước

https://www.duolingo.com/HeartedMar

Dùng tell sai ?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/HeartedMar

Speak cũng sai

1 năm trước

https://www.duolingo.com/hknTNT

oh oh :\

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/Minhpc
Minhpc
  • 25
  • 24
  • 11
  • 240

You: I never say no. Me: Do you love me?

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/knguyen1234

bạn vừa nói không đấy

2 năm trước