"Tôi không bao giờ nói không."

Dịch:I never say no.

2 năm trước

14 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hongquan2204

tôi vừa nói không ư

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ngocphat789

Đúng

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ngocphat789

Obama nói đúng đấy

2 năm trước

https://www.duolingo.com/linh841762

Sao dùng I never say never sai vậy

1 năm trước

https://www.duolingo.com/phuonglam1979

Nếu bạn nói vậy có nghĩ là Tôi không bao giờ nói không bao giờ.

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/Hieuhg1111

Sao speak lại sai vậy . Ai biết cách dùng chỉ với

1 năm trước

https://www.duolingo.com/PhanNguynH448175

@Hieuhg1111 speak là phát âm đó bạn

2 tuần trước

https://www.duolingo.com/jimmynguyen71

i never say no

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HeartedMar

Dùng tell sai ?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/PhanNguynH448175

Tell là kể nhé

2 tuần trước

https://www.duolingo.com/HeartedMar

Speak cũng sai

1 năm trước

https://www.duolingo.com/hknTNT

oh oh :\

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Minhpc
Minhpc
  • 25
  • 25
  • 20
  • 11
  • 403

You: I never say no. Me: Do you love me?

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/phuonglam1979

No

1 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.